CÔNG TY TNHH LAVILA PHƯỚC KIỂN

Tên giao dịch (tiếng Anh):
LAVILA PHUOC KIEN COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
LAVILA PHUOC KIEN CO., LTD
Địa chỉ:
Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
1st Floor, Building H3, 384 Hoang Dieu Street, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VĨNH PHƯỚC
Mã số thuế:
0310180105 (20/07/2010)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
4291
Xây dựng công trình thủy
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4221
Xây dựng công trình điện
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229
Xây dựng công trình công ích khác
Giấy phép kinh doanh:
0310180105 (20/07/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty