CÔNG TY TNHH HILTI VIỆT NAM – 0310387290

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HILTI VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
HILTI VIETNAM
Địa chỉ:
Tầng trệt, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Ground floor, 198 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
EVAN DOUGLAS TAPPING / ĐỖ ĐỨC CƯỜNG
Mã số thuế:
0310387290 – Ngày bắt đầu thành lập:22/09/2010
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã số HS 3209, 3214, 3402, 3403, 3506, 3810, 3814, 3816, 3902, 3909, 3916, 3917, 3019, 3920, 3921, 3923, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4016, 4202, 4819, 4821, 4823, 5602, 5911, 6307, 6505, 6804 → 6806, 6813, 6815, 7006, 7020, 7211, 7217, 7306, 7307, 7315, 7317, 7318, 7320, 7326, 7413, 7604, 7616, 8202 → 8207, 8209, 8213, 8308, 8310, 8311, 8409, 8412, 8413, 8414, 8418, 8421, 8424, 8462, 8464, 8466, 8467, 8471, 8479, 8481 → 8484, 8501, 8503 → 8508, 8511 → 8513, 8515, 8523, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8547, 9002, 9004, 9013, 9015, 9017, 9023, 9024, 9026, 9029 →9032, 9603, 9609; – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa do Hilti AG sản xuất có mã số HS 3209, 3214, 3402, 3403, 3506, 3810, 3814, 3816, 3902, 3909, 3916, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4016, 4202, 4819, 4821, 4823, 5602, 5911, 6307, 6505, 6804 → 6806, 6813, 6815, 7006, 7020, 7211, 7217, 7306, 7307, 7315, 7317, 7318, 7320, 7326, 7413, 7604, 7616, 8202 → 8207, 8209, 8213, 8308, 8310, 8311, 8409, 8412, 8413, 8414, 8418, 8421, 8424, 8462, 8464, 8466, 8467, 8471, 8479, 8481 → 8484, 8501, 8503 → 8508, 8511 → 8513, 8515, 8523, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8547, 9002, 9004, 9013, 9015, 9017, 9023, 9024, 9026, 9029 → 9032, 9603, 9609 (CPC 622)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421) Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422) Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423) Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu (CPC 8491) Các dịch vụ máy tính khác (CPC 8499)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ chuẩn bị đầu vào (CPC 8431) Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng (CPC 8432) Dịch vụ cho thuê máy tính theo thời gian (CPC 8433) Các dịch vụ xử lý dữ liệu khác (CPC 8439) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng những sản phẩm do Công ty thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối (Công ty không được thực hiện hoạt động này tại Tầng trệt, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã số HS 3209, 3214, 3402, 3403, 3506, 3810, 3814, 3816, 3902, 3909, 3916, 3917, 3019, 3920, 3921, 3923, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4016, 4202, 4819, 4821, 4823, 5602, 5911, 6307, 6505, 6804 → 6806, 6813, 6815, 7006, 7020, 7211, 7217, 7306, 7307, 7315, 7317, 7318, 7320, 7326, 7413, 7604, 7616, 8202 → 8207, 8209, 8213, 8308, 8310, 8311, 8409, 8412, 8413, 8414, 8418, 8421, 8424, 8462, 8464, 8466, 8467, 8471, 8479, 8481 → 8484, 8501, 8503 → 8508, 8511 → 8513, 8515, 8523, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8547, 9002, 9004, 9013, 9015, 9017, 9023, 9024, 9026, 9029 →9032, 9603, 9609; – Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa do Hilti AG sản xuất có mã số HS 3209, 3214, 3402, 3403, 3506, 3810, 3814, 3816, 3902, 3909, 3916, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4016, 4202, 4819, 4821, 4823, 5602, 5911, 6307, 6505, 6804 → 6806, 6813, 6815, 7006, 7020, 7211, 7217, 7306, 7307, 7315, 7317, 7318, 7320, 7326, 7413, 7604, 7616, 8202 → 8207, 8209, 8213, 8308, 8310, 8311, 8409, 8412, 8413, 8414, 8418, 8421, 8424, 8462, 8464, 8466, 8467, 8471, 8479, 8481 → 8484, 8501, 8503 → 8508, 8511 → 8513, 8515, 8523, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8547, 9002, 9004, 9013, 9015, 9017, 9023, 9024, 9026, 9029 → 9032, 9603, 9609 (CPC 632)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Các dịch vụ kỹ thuật trong xây dựng và lắp đặt (CPC 86727) Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác (CPC 86729)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhâp khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (CPC 622)
Giấy phép kinh doanh:
0310387290 – Ngày bắt đầu thành lập:22/09/2010
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty