CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH – 0301425912

Tên giao dịch (tiếng Anh):
111 Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/xu-ly-nguoi-nuoc-ngoai-het-han-visa-the-nao/
Mã số thuế:
0301425912 – Ngày hoạt động 1997-06-03
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm.
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 Cổng thông tin
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Điện thoại:
0301425912 – Ngày hoạt động 1997-06-03
Fax:
TMA SOLUTIONS CO., LTD
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty