CÔNG TY TNHH FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIỆT NAM – 0310074234

Tên giao dịch (tiếng Anh):
FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD.
Tên viết tắt:
FUJIFILM BI VN
Địa chỉ:
Tầng 12, Vincom Center, số 72, đường Lê Thánh Tôn , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
12th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
SHINGO SAKANO
Mã số thuế:
0310074234 – Ngày hoạt động 2010-05-20
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và cung ứng sản phẩm phần mềm.
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622). (Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)).
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (CPC 632). (Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)).
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin (CPC 8425).
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
chi tiết: dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, chi tiết Dịch vụ điện toán đám mây (CPC 841-845, 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
chi tiết: – xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (CPC 843); – dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng đối với các mặt hàng mà Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối (CPC 83108). (Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ được phép hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cấp các giấy phép có liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động văn phòng (bao gồm dịch vụ vận hành thiết bị văn phòng và hệ thống thông tin) đối với các mặt hàng mà Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối.
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Dịch vụ sao chụp, chuẩn bị tài liệu (Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ cung ứng các dịch vụ trên như các dịch vụ đồng bộ đi kèm nhằm mục đích bổ trợ cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty (phân phối, cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng)).
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị văn phòng cho các khách hàng mua hoặc thuê máy móc, thiết bị văn phòng do Công ty thực hiện quyền phân phối hoặc thực hiện dịch vụ cho thuê tại Việt Nam (CPC 845).
Giấy phép kinh doanh:
0310074234 – Ngày hoạt động 2010-05-20
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty