CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIM CƯƠNG XANH – 3602405048

Tên giao dịch (tiếng Anh):
BLUE DIAMOND CONSTRUCTION SERVICES COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Số 01, tổ 01, KP Thái Hòa, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
01, Group 01, Thai Hoa Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VIỆT HÀ
Mã số thuế:
3602405048 – 22/11/2010
Ngành nghề chính:
2399
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4212
Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng thiết bị công trình điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; – Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng công trình xây dựng.
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị công trình điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; – Lắp đặt thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng. (trừ xi mạ; gia công cơ khí)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ), thủy lợi; – Thiết kế, thẩm tra thiết kế quy hoạch; – Thiết kế, thẩm tra thiết kế lắp đặt công trình viễn thông, thông tin liên lạc; – Thiết kế, thẩm tra thiết kế lắp đặt thiết bị điện, đường dây và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống chiếu sáng công cộng; – Lập dự án đầu tư xây dựng; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ), thủy lợi; – Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị điện -đường dây và trạm biến áp đến 110KV; – Giám sát công tác lắp đặt thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng; – Giám sát lắp đặt thiết bị công trình viễn thông, thông tin liên lạc; – Lập báo cáo đầu tư, bá cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi; – Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, công trình viễn thông, thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng công cộng, điện đường dây và tạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV; – Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình công trình xây dựng; – Hoạt động đo đạc và bản đồ. Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
0145
Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
(không hoạt động tại trụ sở)
0210
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
(trừ xi mạ; gia công cơ khí)
0220
Khai thác gỗ
Chi tiết: gỗ rừng trồng(không hoạt động tại trụ sở)
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4291
Xây dựng công trình thủy
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
8532
Đào tạo trung cấp
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
7990
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
(không hoạt động tại trụ sở)
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa)
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định).
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định).
7310
Quảng cáo
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7911
Đại lý du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
8219
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục, tư vấn du học (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Các dịch vụ dạy kèm ( gia sư); – Giáo dục dự bị; – Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; – Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; – Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; – Dạy đọc nhanh; – Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; – Đào tạo tự vệ; – Đào tạo về sự sống; – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; – Dạy máy tính. (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
9632
Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ tang lễ. Kinh doanh nghĩa trang (không hoạt động tại trụ sở)
7912
Điều hành tua du lịch
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:: Bán buôn dăm bào gỗ, pallet các loại, bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4311
Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ mặt bằng
3100 (Chính)
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
0125
Trồng cây cao su
(không hoạt động tại trụ sở)
0126
Trồng cây cà phê
(không hoạt động tại trụ sở)
0121
Trồng cây ăn quả
(không hoạt động tại trụ sở)
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
(không hoạt động tại trụ sở)
0146
Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở)
0161
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ) (trừ động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)
4632
Bán buôn thực phẩm
(trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(đối với khí dầu mỏ hóa lỏng chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch).
0710
Khai thác quặng sắt
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0722
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0730
Khai thác quặng kim loại quí hiếm
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khai thác khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0892
Khai thác và thu gom than bùn
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0893
Khai thác muối
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0510
Khai thác và thu gom than cứng
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
0520
Khai thác và thu gom than non
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn
5629
Dịch vụ ăn uống khác
(chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
7820
Cung ứng lao động tạm thời
(trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
7810
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
(trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
0141
Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)
0144
Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
(không hoạt động tại trụ sở)
Giấy phép kinh doanh:
3602405048 – 22/11/2010
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty