Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Saigon Pesticide Company
Tên viết tắt:
SPC
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty