CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VPBANK FINANCE COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
VPB FC
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2nd Floor, REE Tower, 9 Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÔ BẰNG GIANG
Mã số thuế:
0102180545 (15/02/2007)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6499 (Chính)
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Hoạt động theo Giấy phép Số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
0102180545 (15/02/2007)
Fax:
VPB FC
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty