CÔNG TY ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED – 0314343946

Tên giao dịch (tiếng Anh):
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
12th Floor, Athena Building, 146-148 Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Narongrat Pothong
Mã số thuế:
0314343946 – Ngày hoạt động: 11/04/ 2017
Giấy phép kinh doanh:
0314343946 – Ngày hoạt động: 11/04/ 2017
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty