CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (BỘ XÂY DỰNG)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Urban Investment & Development Company
Địa chỉ:
Số 1, Lô L, Đường 12AB, Khu Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
1, Lot L, Street 12AB, Mieu Noi Residential Area, Ward 3, Binh Thanh District
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty