CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SILICON VALLEY ACCELERATOR – 0106519324

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM SILICON VALLEY ACCELERATOR JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VSVA.,JSC
Địa chỉ:
Tầng 5, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
5th Floor, 41A Ly Thai To Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
HÀN NGỌC TUẤN LINH
Mã số thuế:
0106519324 – Ngày hoạt động 2014-04-23
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5912 Hoạt động hậu kỳ
5914 Hoạt động chiếu phim
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: – Dịch vụ máy tính và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính viễn thông);
6312 Cổng thông tin
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
6630 Hoạt động quản lý quỹ
Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ thuế kinh doanh);
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư (không bao gồm lập dự toán, tổng dự toán, chi phí đầu tư xây dựng công trình)
7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7221 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
7310 Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường;
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ giáo dục khác chi tiết: Tập huấn các kỹ năng mềm liên quan đến: Quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, tài chính, đầu tư, nghiên cứu khảo sát thị trường;
Giấy phép kinh doanh:
0106519324 – Ngày hoạt động 2014-04-23
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty