CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ – 0102658944

Tên giao dịch (tiếng Anh):
CENTURY VALUATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
CENTURY VALUATION.,JSC
Địa chỉ:
Số 82 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
82 Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
Mã số thuế:
0102658944 – Ngày bắt đầu thành lập:29/02/2008
Ngành nghề chính:
7310
Quảng cáo
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
6312
Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí);
6499 (Chính)
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
– Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); Thẩm định giá (hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định); Dịch vụ đấu giá tài sản (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
– Chi tiết: Tư vấn cổ phần hoá, mua bán sáp nhập, chia tách, chuyển nhượng doanh nghiệp và các dự án đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn quản trị doanh nghiệp và phát triển kinh doanh, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh; Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Chi tiết: Dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản (không bao gồm tư vấn giá đất)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
4101
Xây dựng nhà để ở
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử (không gồm hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp)
4102
Xây dựng nhà không để ở
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4221
Xây dựng công trình điện
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4291
Xây dựng công trình thủy
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
6399
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; – Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí
Giấy phép kinh doanh:
0102658944 – Ngày bắt đầu thành lập:29/02/2008
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty