CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 – 0304592171

Tên giao dịch (tiếng Anh):
0304592171 – Ngày hoạt động 2006-09-12
Địa chỉ:
191 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Hochiminh City, Vietnam
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (CPC: 8650) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
chi tiết: Nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402). (CPC: 86401)
Giấy phép kinh doanh:
https://giahanvisa.net.vn/
Điện thoại:
YEG CORP
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty