CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – TÂY NINH – 3901222613

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TAN CANG – TAY NINH JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TANCANG – TAYNINH
Địa chỉ:
Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Land plot 7,8,9,12, Map sheet 66, Moc Bai Border gate economic zone, Loi Thuan Commune, Ben Cau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI HẢI DƯƠNG
Mã số thuế:
3901222613 – Ngày hoạt động 2016-04-22
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224 Bốc xếp hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
8292 Dịch vụ đóng gói
Giấy phép kinh doanh:
3901222613 – Ngày hoạt động 2016-04-22
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty