CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – TÂY NINH – 3901222613

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TAN CANG – TAY NINH JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TANCANG – TAYNINH
Địa chỉ:
Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Land plots No. 7,8,9,12, Map sheet No. 66, Moc Bai Economic Zone, Loi Thuan Commune, Ben Cau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI HẢI DƯƠNG
Mã số thuế:
3901222613 – 22/04/2016
Ngành nghề chính:
– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
5229 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay; Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan); Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224
Bốc xếp hàng hóa
8292
Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị xây dựng công trình thủy bộ; phương tiện, thiết bị xếp dỡ, vận chuyển. Bán buôn máy móc thiết bị phục vụ cảng biển.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn container, rơ-mooc
Giấy phép kinh doanh:
3901222613 – 22/04/2016

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty