CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
BINH DUONG AGRICULTURE AND FORESTRY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
AFCB
Địa chỉ:
Khu phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Quarter 2, Phuoc Vinh Townlet, Phu Giao District, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI VĂN PHƯƠNG / ĐOÀN MINH QUANG
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
2399
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)
0121
Trồng cây ăn quả
0123
Trồng cây điều
0125
Trồng cây cao su
0129
Trồng cây lâu năm khác
0145
Chăn nuôi lợn
Chi tiết: chăn nuôi lợn, cho thuê trang trại chăn nuôi lợn
0146
Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: chăn nuôi gà, chăn nuôi gia cầm khác, cho thuê trang trại chăn nuôi gia cầm
0149
Chăn nuôi khác
0210 (Chính)
Trồng rừng và chăm sóc rừng
0221
Khai thác gỗ
(khai thác gỗ rừng trồng)
0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0230
Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0240
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(không chứa than đá tại tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bến thủy nội địa)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mủ cao su, hạt điều, phân bón, giống cây trồng vật nuôi (heo, gà) (không chứa mủ cao su tại trụ sở chính)
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê vườn cây kinh doanh
Giấy phép kinh doanh:
3701815415
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty