CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CUNG ÉN PHÚC SANG – 0307846579

Tên giao dịch (tiếng Anh):
LAI CUNG EN PHUC SANG CORPORATION
Tên viết tắt:
LAICEPS CORP.
Địa chỉ:
37-37A-37B Đường An Phú Đông 10 , Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
37-37A-37B An Phu Dong 10 Street, An Phu Dong Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Mã số thuế:
0307846579 – Ngày hoạt động 2009-03-30
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
1311 Sản xuất sợi
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở).
1312 Sản xuất vải dệt thoi
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở).
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: In lụa
1321 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở).
1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở).
1329 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thêu trên vải
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May quần áo
1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở)
1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: May ba lô, túi xách
1811 In ấn
1812 Dịch vụ liên quan đến in
1820 Sao chép bản ghi các loại
2030 Sản xuất sợi nhân tạo
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan tại trụ sở).
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc.
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. : Bán buôn mực in; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da.
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mực in; Bán lẻ phụ liệu may mặc và giày dép
4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình, thiết kế phương tiện vận tải)
Giấy phép kinh doanh:
0307846579 – Ngày hoạt động 2009-03-30
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty