CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP – 0305299779

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
Vietcap
Địa chỉ:
Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
15th Floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TÔ HẢI
Mã số thuế:
0305299779 – Ngày hoạt động 2007-11-06
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tự doanh chứng khoán phái sinh
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
Giấy phép kinh doanh:
0305299779 – Ngày hoạt động 2007-11-06
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty