CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAIGON INTERNATIONAL OBST-GYNEC HOSPITAL JOINT STOCK CO.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
63 Bui Thi Xuan Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TRẦN TÚ LIÊN
Mã số thuế:
0301482886 (29/10/1998)
Ngành nghề chính:
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Bệnh viện : Khám và điều trị bệnh. Cung ứng các dịch vụ ngành y tế. Hoạt động của phòng khám đa khoa (không hoạt động tại trụ sở)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng.
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc.
Giấy phép kinh doanh:
0301482886 (29/10/1998)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty