CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN LOAN TRÂM – 1500515841

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRIEU AN LOAN TRAM PRIVATE HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TRIEU AN LOAN TRAM., JSC
Địa chỉ:
Số 379C Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
379C, Tan Vinh Thuan Sub-village, Tan Ngai Ward, Vinh Long City, Vinh Long City, Vietnam
Mã số thuế:
1500515841 – Ngày hoạt động 2008-07-08
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động bệnh viện
Giấy phép kinh doanh:
1500515841 – Ngày hoạt động 2008-07-08
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty