CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAMLAND – 0314105187

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAMLAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VIETNAMLAND
Địa chỉ:
180/5 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
180/5 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mã số thuế:
0314105187 – Ngày bắt đầu thành lập: 09/11/2016
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản)
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh bất động sản
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Tư vấn bất động sản , dịch vụ quản lý bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý), môi giới bất động sản
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án đầu tư, hoạt động đo đạc bản đồ (trừ khảo sát công trình ).
Giấy phép kinh doanh:
0314105187 – Ngày bắt đầu thành lập: 09/11/2016
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty