CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AJ RENTAL TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 0102684623-001

Tên giao dịch (tiếng Anh):
AJ RENTAL LIMITED LIABILITY COMPANY IN HO CHI MINH CITY BRANCH
Tên viết tắt:
AJ RENTAL HCM BRANCH
Tên bằng ngôn ngữ khác:
AJレンタル有限会社 ホーチミン市支店 (tiếng Nhật)
Địa chỉ:
Phòng C, Tầng 12, Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Room C, 12th Floor, AP Tower Building, 518B Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam / ベトナム国ホーチミン市Binh Thanh区21町Dien Bien Phu通り518B号APタワービル12階目C室 (tiếng Nhật
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LEE HOYOUNG
Mã số thuế:
0102684623-001 – Ngày hoạt động 2018-05-16
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4101 Xây dựng nhà để ở
4102 Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở; lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sắn tại hiện trường xây dựng.
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật và Giấy phép kinh doanh
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật và Giấy phép kinh doanh
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ bao gồm xây dựng nhà xưởng và kho cho thuê);
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết: – Dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng không có người điều hành – Cho thuê thiết bị văn phòng tự động không có người điều hành – Cho thuê cần cẩu nổi, xà lan, xe vận chuyển phân tổng đoạn.
Giấy phép kinh doanh:
0102684623-001 – Ngày hoạt động 2018-05-16
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty