CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Thanh District’s Taxation Sub-department
Địa chỉ:
368 Bạch Đằng P.14, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
368 Bach Dang Street, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ĐỖ THÀNH
Mã số thuế:
0301519977-014 – ngày cấp: 28/01/2005
Ngành nghề chính:
Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
Địa chỉ 368 Bạch Đằng – P14
– Q.Bình Thạnh
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3803 0003
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3551 0181
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3841 7629
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3510 8119
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3841 2349
Đội Kiểm tra thuế số 5 (028) 3803 0003
Đội trước bạ & Thu Khác (028) 3551 3572
Đội Nghiệp vụ & dự toán (028) 2243 9286
Đội QLN-CCN (028) 2243 9286
Đội KK-KTT-KTT & TH (028) 3843 4314
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3551 0304
Đội HC-NS-QT-TV (028) 3510 9937
Đội Quản lý Ấn chỉ (028) 3803 1795
Đội thuế TNCN (028) 2243 9287
Đội thuế Liên phường 1, 2,3,5,7,9,10,
11,12,13,14, Chợ Bà Chiểu (028) 3843 4313
Đội thuế Liên phường 15,17,19,21,22,24,
25,26,27,28, Chợ Thanh Đa, Chợ Thị Nghè (028) 2243 9282
Bộ phận một cửa (028) 3510 8118
Giấy phép kinh doanh:
0301519977-014
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty