Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Natural Resources and Environment
Ngành nghề chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Viện Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công nghiệp), và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE, Vietnamese: Bộ Tài nguyên và Môi trường) is a government ministry in Vietnam responsible for: land, water resources; mineral resources, geology; environment; hydrometeorology; climate change; surveying and mapping; management of the islands and the sea.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty