BỘ QUỐC PHÒNG – 0100930834

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Defence
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Hanoi City, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty