BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Tên giao dịch (tiếng Anh):
ONCOLOGY HOSPITAL
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
3 No Trang Long Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ HOÀNG MINH
Mã số thuế:
3429 – ngày cấp: 30/12/1998
Giấy phép kinh doanh:
0301483294
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty