BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II – 0301459774

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Children’s Hospital 2
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
33 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty