BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 (TPHCM)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Children’s Hospital 1
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
341 Su Van Hanh, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Thanh Hùng
Mã số thuế:
0301479883 – Ngày hoạt động: 09/07/1998
Ngành nghề chính:
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Giấy phép kinh doanh:
0301479883 – Ngày hoạt động: 09/07/1998
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty