BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Board of Management of Saigon Hi-Tech Park
Địa chỉ:
Đường D1, Khu công nghệ cao Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
D1, Saigon Hi-Tech Park Tan Phu Ward, District 9, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Hoài Quốc
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty