BAN QUẢN LÝ CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ – 0305153392

Tên giao dịch (tiếng Anh):
40 Vo Thi Sau Street, Tan Dinh Ward, District 1, Hochiminh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/thu-tuc-gia-han-visa-cho-nguoi-thai-lan-den-vn-du-lich/
Ngành nghề chính:
I/ Giới thiệu chung:Giám đốc: Lê Trung Tuấn Anh

Phó Giám đốc: Ngô Thành ĐứcBan Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tên Tiếng Anh của Ban Quản lý là: Ho Chi Minh city Management Boad for Solid Waste Treatment Complexes. Tên viết tắt là: MBS

Trụ sở Ban Quản lý đặt tại số 40 đường Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

II/ Chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố:

– Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổ chức quản lý các hoạt động xử lý chất thải trong các Khu liên hợp đảm bảo hợp vệ sinh và bảo vệ môi trường;

– Thực hiện việc quản lý sử dụng đất trong các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố đối với các nhà đầu tư về xử lý chất thải theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong báo cáo đầu tư được duyệt và theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

– Tổ chức quản lý, xây dựng và khai thác có hiệu quả các công trình, cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, trồng cây xanh…trong các khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố theo quy định của pháp luật và kế hoạch phát triển các Khu Liên hợp xử lý chất thải của thành phố;

– Tổ chức xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong ngoài nước đầu tư vào các dự án xử lý chất thải, tái sinh, tái chế, sử dụng năng lượng từ xử lý rác thải để phát điện và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước …) trong các khu liên hợp theo đúng quy định;

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của các đơn vị hoạt động trong các khu liên hợp xử lý chất thải và trên địa bàn thành phố đảm bảo chính xác, đạt chất lượng và hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về môi trường. Cụ thể:

– Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn do nhà nước quy định;

– Điều hành, phân bổ việc xử lý chất thải của thành phố về các Khu liên hợp xử lý chất thải theo kế hoạch;

– Nghiệm thu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, xà bần, bùn nạo vét cống rãnh và các loại chất thải đã được phân bổ theo kế hoạch do ngân sách TP chi trả để làm cơ sở thanh quyết toán hàng tháng và năm;

– Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên xử lý về công tác vệ sinh đường phố, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tái sinh, tái chế, vệ sinh bãi chôn lấp, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý mùi hôi, nước rỉ rác của các đơn vị tại các Khu liên hợp xử lý chất thải.

Điện thoại:
0305153392 – Ngày hoạt động 2007-09-05
Fax:
MBS
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty