Home Giải thích thuật ngữ Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì?

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì?

Để dịch được cụm từ Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì,  trước nhất dịch Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là gì, sau đó mới dịch cụm từ “….trung ương”. Nếu dịch theo kiểu từ theo từ thì Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tạm dịch sang tiếng Anh là Mother and child protection hospital. Cách dịch này cũng tạm chấp nhận. Tuy nhiên để dịch chính xác tên bệnh viên này chúng ta cùng đọc tiếp.

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là gì?

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tạm dịch sang tiếng Anh là Mother and child care hospital hoặc có thể dịch ngắn gọn là Mother and child hospital.

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì?

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tạm dịch sang tiếng Anh là National Hospital of Mother and child care hospital.

Trong trường hợp có tên riêng trên website của viện đó, thì chúng ta phải ưu tiên tên tiếng Anh ghi trên website hoặc đăng ký ở Phòng đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo tên của một số website tương tự trong trường hợp không có tên tiếng Anh, gọi là phương pháp lấy tên tương tự.

bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng anh là gì

Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là gì?

Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là National hospital of obstetrics and gynecology (NHOG) và tên tiếng Pháp là Hôpital national de gynécologie et d’ obstétrique (HNGO).

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếng Anh là gì?

Bệnh viện phụ sản trung ương tiếng Anh là National hospital of obstetrics and gynecology (NHOG) và tên tiếng Pháp là Hôpital national de gynécologie et d’ obstétrique (HNGO).

Đây chỉ là những tên được dùng phổ biến về Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì hoặc Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là gì? Khi gặp từng tên cụ thể, chúng ta cần phải truy cập vào trang web của tên viện đó thì mới dịch chính xác được, chúng ta chỉ sử dụng những gợi ý trên khi trên website hoặc thông tin đăng ký cơ quan không có tên tiếng Anh.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *