Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế Long An sẽ do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Nhiệm vụ này được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An thực hiện.

Cở sở thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Long An thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An là cơ quan có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An. Dưới đây là nhiệm vụ cụ thể: cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

Tìm hiểu chung về Ban Quản lý khu kinh tế Long An

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An trực thuộc Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Long An, có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Long An. Khi cần liên hệ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài: cấp, cấp lại, thu hồi, xin giấy xác nhận thuộc diện cấp giấy phép lao động thì hãy đến với Ban Quản lý khu kinh tế Long An. Thông tin cụ thể như sau:

  • Địa chỉ : 65B, Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An
  • Điện thoại : 072.3825446 – 3825445
  • Fax : 072.3825442
  • Email : bqlkkt@longan.gov.vn;
  • Website : http://bqlkkt.longan.gov.vn (Cổng thông tin hành chính)
  • Website : http://ipinvietnam.vn (Cổng thông tin xúc tiến đầu tư)

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động qua hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Long An thì doanh nghiệp, người nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Long An có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ cần máy tính có kết nối mạng, bạn có thể thực hiện việc nộp các hồ sơ trực tuyến sau:

  1. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  2. Hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  3. Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Như vậy các bạn có thể thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động theo 2 cách: đến trực tiếp văn phòng của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra, các bạn còn 1 cách khác để làm giấy phép lao động đảm bảo 100% nữa là hãy sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại PNVT. Hãy xem các bài viết khác để nắm được thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và chất lượng dịch vụ làm giấy phép lao động của PNVT chúng tôi.

4/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *