Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Kon Tum đảm đảo 100%

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định Việt Nam

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Địa chỉ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trụ sở tại:

* Khu I – Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Điện thoại: 02606.288.788 – Fax: 02603.885.208- Email: banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn

* 145 U Re, Tp. Kon Tum, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603.910.606 – Fax: 02603.866.900

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập khi nào?

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, theo Quyết định này, tổ chức bộ máy Ban Quản lý gồm: Văn phòng Ban quản lý, 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum với việc quản lý người lao động nước ngoài

Được sự ủy quyền của Ủy Ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum có nhiệm vụ:

1) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La;

2) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được;

3) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động;

4) Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động;

5) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La;

6. Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm;

7. Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

Như vậy, người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đắk La cần nộp hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Những đối tượng khác nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động/ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 292, Đường Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum. Điện thoại: 0260 3862 524).

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *