Home Sở lao động, Cục - Phòng XNC Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Cơ quan này sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đắk Lắk

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Đắk Lắk đảm bảo 100%

ban quản lý các khu công nghiệp đắk lắk

Đôi nét về Ban quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk quản lý lĩnh vực lao động nước ngoài như thế nào?

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014, Ban

Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

– Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa dáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

– Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố;

– Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

– Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

– Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

– Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp, bao gồm: đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk

Địa chỉ liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk như sau:

Địa chỉ: 07 Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột.

Điện thoại: 02623.841.789

Email: banbientapkcn@gmail.com

Website: http://bqlkcndaklak.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Còn Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk mới là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *