Home Thuật ngữ sưu tầm Australian Securities and Investments Commission (ASIC) là gì?

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) là gì?

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) là gì? Tạm dịch là Ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc, cơ quan này có vai trò gì? Chúng ta cùng tìm hiểu

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) là gì

Vai trò của ASIC là gì

ASIC is Australia’s integrated corporate, markets, financial services and consumer credit regulator.

ASIC là cơ quan quản lý tổng hợp doanh nghiệp, thị trường, dịch vụ tài chính và tín dụng tiêu dùng của Úc.

ASIC is an independent Australian Government body. We are set up under and administer the Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ASIC Act), and we carry out most of our work under the Corporations Act.

ASIC là một cơ quan độc lập của Chính phủ Úc. Tổ chức này được chi phối bởi Luật về Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc năm 2001 (Đạo luật ASIC) căn cứ theo Luật tập đoàn kinh doanh Úc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *