Home Ngữ pháp tiếng Anh 3 cách dùng đặc biệt của in (trong tình trạng /tình huống/cảm tưởng)

3 cách dùng đặc biệt của in (trong tình trạng /tình huống/cảm tưởng)

3 cách dùng đặc biệt của giới từ in (trong, ở trong) để diễn tả ai đó (kẹt) trong tình trạng hoặc tình huống đặc biệt hoặc cảm tưởng một cảm xúc nào đó, hay nói khác đi họ đang trải qua hay bị ảnh hướng bởi điều đó. Chẳng hạn in danger – bị nguy hiểm, in a hurry – đang vội vả…Chúng ta cùng xem ví dụ.

2 cách dùng đặt biệt của giới từ among: among + noun

Nơi dịch thuật công chứng

cách dùng đặc biệt của in

Cách dùng in trong tình trạng đặc biệt

1/ A man who was in an extreme state of distress.

Một người đang ở trong tình trạng cực kỳ khốn khổ

2/ Do not run if you are injured and in pain.

Đừng chạy nếu bạn bị thương và đang đau

3/ Your car’s in very good condition, considering how old it is.

Xe của bạn trong tình trạng rất tốt,  bất kể tuổi của xe.

Cách dùng in trong tình huống đặc biệt

1/ I have a feeling that she is in great danger.

Tôi có cảm tưởng là cô ấy đang ở trong tình trạng cưc kỳ nguy hiểm.

2/ A chance reunion with Charles Boon would not, in normal circumstances, have gladdened Philip Swallow’s heart.

Một cuộc tái hợp tình cờ nào với Charles Boon, trong bất kỳ hoàn cảnh bình thường nào đều không làm vui lòng Philip Swallow.

3/ You’re in great danger.

Bạn đang gặp nguy hiểm lớn. (trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm)

4/ She left in a bit of a hurry.

Cô ấy rời đi một cách hơi vội vàng.

5/ He’s living in luxury in the south of France.

Anh ấy đang sống xa hoa ở miền Nam nước Pháp.

Cách dùng in trong cảm tưởng đặc biệt

1/ The thought of a solution to the needs of 3 billion people in crisis seems desperately absurd.

Ý tưởng về một giải pháp đối với nhu cầu của 3 tỷ người trong cơn khủng hoảng có vẻ cực kỳ vô lý.

2/ We watched in horror as they pulled the bodies from the wreckage.

Chúng tôi kinh hoàng nhìn họ kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát.

3/ Could I have a word with you in private?

Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn được không?

4/ Have you ever been in love?

Đã bao giờ bạn từng yêu?

Như vậy chúng ta biết cách dùng đặc biệt độc đáo của giới từ “in” để nêu lên ai đó nằm trong tình trạng, tình huống hay cảm tưởng điều gì thông qua 12 ví dụ. Bạn hãy bình luận và đóng góp bên dưới bài viết.

4.1/5 - (13 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *